Notowania giełdowe

29 maja 2020

Zwołanie ZWZ na dzień 26.06.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000119088 (dalej również: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 1, § 2 i § 5, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godzinie 1000 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Pluty w Lublinie przy ul. Chopina 14.

 

Szczegóły: raport bieżacy nr 18/2020 z dnia 29 maja 2020 r. [.pdf]

03 stycznia 2020

Zwołanie NWZ na dzień 30.01.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie („NWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. o godzinie 9.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Pluty w Lublinie przy ul. Chopina 14.

Więcej w raporcie bieżącym Nr 1/2020 oraz w sekcji Walne Zgromadzenie.

Czytaj dalej
22 listopada 2019

Oferta Zakupu Akcji Spółki SANWIL HOLDING S.A.

SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, informuje iż działając na podstawie uchwały nr 15/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki przekazał w dniu 22.11.2019 r. do publicznej wiadomości w załączeniu do raportu bieżącego Nr 11/2019 treść "Oferty Zakupu Akcji Spółki Sanwil Holding S.A.”.

Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży stanowi załącznik do raportu bieżącego 11/2019.

 

Polityka prywatności

Oferta Zakupu Akcji Spółki SANWIL HOLDING S.A.

Czytaj dalej
05 sierpnia 2019

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SANWIL HOLDING S.A.

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SANWIL HOLDING S.A.

Więcej w raporcie bieżącym Nr 6/2019.

Czytaj dalej
25 lipca 2019

Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii E

Raport bieżący Nr 5/2019

Data sporządzenia: 2019-07-25

Temat raportu: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii E

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sanwil Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 lipca 2019 roku Spółka otrzymała oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr 467/2019 z dnia 16 lipca 2019 w sprawie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 8.350.915 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,60 PLN każda, posiadających kod ISIN PLSANWL00012 („Kod ISIN”) („Akcje Serii E”).

Warunkiem rejestracji Akcji Serii E jest wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN.

Rejestracja Akcji Serii E nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na tym rynku regulowanym.

 


Podstawa prawna szczegółowa:

  • 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.